K povinné školní docházce na Základní školu Město Albrechtice, okres Bruntál byly přijaty všechny děti uvedené pod registračními čísly 2012/2013/001 až 2012/2013/027. O odklad k nástupu požádali zákonní zástupci dětí uvedených pod registračními čísly 2012/2013/028 až 2012/2013/030. K dodatečnému zápisu se po dohodě s rodiči dostaví ještě dvě děti. Od 1. září 2012 bude do první třídy k paní učitelce Jitce Hlaváčkové docházet celkem 29 dětí.

Back To Top