skip to Main Content

Po projednání v pedagogické radě dne 11. září 2013 a po projednání a schválení školskou radou byl předán jeden výtisk Výroční zprávy školy za školní rok 2012-2013 zřizovateli. V elektronické verzi je dokument dostupný na našem webu v části „úřední deska“. Jeden výtisk zprávy je k dispozici k nahlédnutí u hospodářky školy.

Back To Top