V úterý 28. června se uskutečnilo slavnostní vyřazení žáků devátých tříd na městském úřadě. 9. A doprovodili třídní učitel Janis Busios a paní učitelka Nela Akritidis Čtvrtníčková, 9. B třídní učitelka Miroslava Tupá. Na malou slavnost k zakončení studia na naší základní škole se přišli podívat i někteří rodiče.

Nejdříve k žákům promluvila paní starostka Jana Murová a pan ředitel Jiří Šiffner. Poté byli všichni kluci i holky představeni třídními učiteli, obdrželi pamětní list a podepsali se do kroniky Města Albrechtic. Tímto přejeme našim absolventům ještě jednou hodně štěstí a úspěchů na středních školách!

Foto Barbara Solawová, text Miroslava Tupá

Back To Top