Na výpravu za pokladem se v pátek 23. září odpoledne vydaly děti z 3. B. Během své cesty ještě pomáhaly značit trasu a ukrývat úkoly pro prvňáčky, kteří je stopovali a byli jim v patách. Třeťáci během svého putování také plnili  úkoly s podzimní tématikou. Získané indicie za správné odpovědi si zapisovali do připravené tabulky.

Počasí malým turistům přálo. Nechyběla dobrá nálada a povzbuzování kamarádů, protože terén byl opravdu náročný. Společnými silami dorazili k rozhledně, kde ukryli pro prvňáčky poklad a přesunuli se k ohništi pod chatu Annu. Tam vyluštili svoji tajenku a objevili sladký poklad. Pak už se s chutí pustili do opékání a hraní her. Skoro celou cestu domů zpívali. První společná třídní akce se vydařila a třeťáci se těší, co podniknou v říjnu!

Foto Kateřina Hilgertová, text Regína Hajná

Back To Top