V úterý 1. března jsme vstoupili do měsíce knihy přímo stylově – vystoupením našich mladších recitátorů z 1. až 5. tříd. V komunitním centru se sešlo celkem 30 nejlepších přednášejících z  jednotlivých ročníků.

Porota…

Před neúplatnou a odborně zdatnou porotou p. uč. Kurečkovou, Dudkovou a Hlaváčkovou, předváděli žáci vše, co se naučili.

Musíme se rozmluvit…

Před vystoupením paní učitelka Václavíková rozmluvila děti několika jazykolamy. V zápětí se začalo losovat mezi soutěžícími o pořadí přednesu. Nejmenší děti soutěžily s pěknými a veselými básničkami, větší žáci vyprávěli zpaměti úryvky z knih nebo kratší pohádky.

Moc se ti to povedlo…

Za podpory rodičů, prarodičů, spolužáků i třídních učitelek spadla tréma a děti ukázaly, jak to umí. Všem patří poděkování za příjemné odpoledne.

Zuzka všechny pobavila…

K dobré pohodě přispěla doprovodem písniček na kytaru Zuzka Adamíková. Písničku (Tomáše Kluse „Cesta“) musela dokonce pro úspěch u obecenstva opakovat. Za přípravu žáků děkujeme všem paním učitelkám 1. stupně, za organizaci celé soutěže p. uč. A. Václavíkové a D. Vopelkové.

Výsledky recitační soutěže…

1. třída                                 2. třída                                       

1. místo Tomáš Rášo    1. místo František Veselý
2. místo Barbora Tupá   2. místo Marie Vojkůvková
3. místo Eliška Labajová   3. místo Radim Ondrák

Jak jsme dopadli…

3. třída                                         4. třída

1. místo Karmel Hošková     1. místo Tereza Kubiszová
2. místo Berenika Galušková   2. místo Miroslav Mroščák
3. místo Jan Handlíř   3. místo Eliška Bušosová

Gratulujeme…

5. třída

1. místo Markéta Veselá
2. místo Adéla Zlámalová
3. místo Markéta Kadlíková

Do dalšího boje – okresní soutěže v recitaci pojedou reprezentovat naši školu Tomáš Rášo a Barbora Tupá z 1.tříd, Karmela Hošková a  Berenika Galušková ze 3. třídy, Tereza Kubiszová ze 4.třídy, Markéta Veselá z 5.třídy. Všem držíme palce!

Foto a text Dagmar Vopelková

Back To Top