Stačí navštívit www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“. Pro ně i pro zájemce z řad učitelů autoři webu během jednoho týdne postupně připravili sérii zábavných cvičení a her na vyjmenovaná slova. Cvičení jsou uvedena v tisknutelné formě na list papíru A4, případně je možné překopírovat je do Wordu a nechat děti, aby doplňovaly i/y přímo v počítači.

Back To Top