I když zimy si letos děti moc neužily, na jarní prázdniny budou některé z nich vzpomínat jako na zimní. Alespoň trochu sněhu „ochutnaly“ na lyžařském pobytu v Karlově, kde měly možnost zdokonalit si své dovednosti.

Snowborďačky ...

Některé z nich ještě potřebovaly malinkou pomoc nebo jen radu, jiné sjížděly kopec lépe než mnozí dospělí. Terén byl místy velice obtížný, ale děti jej bez větších zádrhelů zvládly.

Adrianina nit ...

Panovala pohoda jak na svahu, tak i na chatě, kde byly ubytovány. Hrály se hry závodivého, ale i rozumového charakteru a došlo také na noční hru s přítomností strašidel.

S jídlem roste chuť ...

Největší odměnou dospělým vedoucím byla věta: „TAK DOBŘE SE NEMÁME ANI DOMA“. To mluví za vše a již teď se všichni těší na příští jarní prázdniny

Foto a text Erika Kynická

Back To Top