S ubývajícími hodinami, které dělily vycházející žáky od ukončení povinné školní docházky, přibývalo různých setkání a společenských akcí. Mezi ně patřilo i rozloučení čtyřiceti budoucích studentů na MěÚ Město Albrechtice pod taktovkou pana starosty Luďka Volka, za přítomnosti třídních učitelek 9. A třídy – paní uč. Jany Pokorné a 9. B třídy – paní učitelky Magdalény Handlířové.

Mluví pan starosta Luděk Volek ...

Po slavnostním projevu pana starosty od něj každý žák obdržel pamětní list. Paní Svatava Ovčačíková ze Sboru pro občanské záležitosti jim připnula odznak s logem školy.

Nezbývalo, než aby se všichni podepsali za asistence paní Miluše Kaletové – předsedkyně SRPDŠ při ZŠ – do pamětní knihy. Z povzdálí, během fotografování, vše nenápadně, sledoval ředitel školy Karel Knapp.

Text a foto Karel Knapp.

Přeji vám mnoho úspěchů ...

Back To Top