V pondělí 10. ledna 2005 se uskutečnil v tělocvičně naší školy turnaj ve vybíjené
mezi družstvy čtvrtých a pátých tříd. Každé družstvo se pod vedením třídních učitelek a za mohutné podpory spolužáků snažilo podat co nejlepší výkon.

Po velmi vyrovnaných zápasech dopadly třídy následovně:

1. místo třída 5. A
2. místo třída 5. B
3. místo třída 4. A
4. místo třída 4. B

 

Všichni hráči byli odměněni sladkou odměnou.Fotografovala p. uč. Erika Kynická.


Družstvo 5. A

Družstvo 5. B

Družstvo 4.  A

Družstvo 4. B

Back To Top