Dne 12. května 2006 si žáci 8. a 9. tříd v rámci tělesné výchovy připravili malé zpestření pro žáky nižšího stupně.

Jednalo se o atletický trojboj,který se skládal z těchto disciplín: hod míčkem, skok do dálky a dále je čekal běh na 50 metrů.

Děti se sešly na hřišti Zemědělské školy v Městě Albrechticích. V každém
družstvu bylo několik soutěžících, o které se starali vedoucí z vyšších
ročníků. Tímto si také vyzkoušeli, jaké je to být učitelem.

Výkony žáků byly zapisovány do tabulek, jenž se odevzdávaly třídním
učitelkám a ty všechny dobré výsledky ocenily. Cílem tohoto úkolu bylo
vyzkoušet si roli rozhodčích, pomoci při práci učitelkám, dobře se pobavit a na chvíli se postarat o mladší spolužáky.

Vše zorganizovala paní učitelka Gavendová a pan učitel Handlíř. Občerstvení pro všechny děti dodala jídelna Základní školy v Městě Albrechticích.

Všichni se samozřejmě dobře bavili…;o)

Foto a text – Iveta Šimeková a Zuzana Macková, žákyně 9. třídy.

Pozor ...

Back To Top