Hostitelem setkání vychovatelek školních družin z okresu Bruntál se stala 4. května ZŠ Město Albrechtice.

Paní Dagmar Samsonová – odborná pracovnice pro DVVP KVIC Nový Jičín, pracoviště Krnov, ve spolupráci se členkami bývalého okresního metodického kabinetu vychovatelek pod vedením paní Boženy Procházkové a naše paní vychovatelky – Marie Kulichová – vedoucí ŠD, Alena Honajzerová a Alena Václavíková byly zárukou úspěšného průběhu akce.

Po slavnostním zahájení v klubovně tělocvičny spojeném s prezentací činnosti naší ŠD více jak 50 účastnic absolvovalo pestrý vzdělávací a relaxační program.

Paní Zuzana Beranová z Krnova vedla dílnu „Cvičením ke zdraví“, Jaroslav Hrubý učil „Čarování s hlínou“. K problematice plánování činnosti ve školních družinách předala cenné zkušenosti paní Juliána Gardošová. K plnění klíčových kompetencí ve školních družinách v návaznosti na školní vzdělávací programy sdělila své poznatky paní Hana Lutzová. Se základy kolektivních her seznámila účastnice setkání paní Renata Reznerová. Odpovídající pozornost získala i činnost v dílně paní Procházkové k práci s literaturou.

Snad i díky úspěšnému rannímu vystoupení 31 dětí ze školní družiny se zajímavým programem vydrželi hosté společně pracovat do pozdních odpoledních hodin.

Na hladkém průběhu akce se jako pomocníci a fotografové velmi dobře podíleli také žáci z 9. třídy – Iveta Šimeková a Adam Růžička.

Paní Samsonová zahajuje setkání ...

Back To Top