Volno udělené ředitelem školy z organizačních důvodu připadá na pondělí 16. listopadu 2009. Provoz školní družiny je zajištěn na dobu od 6.00 do 16.00 pro děti z I. stupně, které zákonní zástupci přihlásí s využitím k tomu účelu vydaných formulářů, žákům je rozdají třídní učitelky. Posledním termínem k odevzdání přihlášek  paní vedoucí vychovatelce Marii Kulichové je pondělí 9. listopadu.

Back To Top