Volno udělené ředitelem školy z organizačních důvodu připadá na úterý 6. dubna 2010. Uvedenému dni předcházejí velikonoční prázdniny. Provoz školní družiny organizuje paní vedoucí vychovatelka Marie Kulichová. Je zajištěn na dobu od 7.00 do 15.00 pro děti z I. stupně. V provozu je i školní jídelna, odběr stravy je možný jen za plnou cenu.
Back To Top