V pátek 10. prosince 2004 se v době od 17.30 do 18.30 uskuteční v klubovně tělocvičny I. kolo voleb zástupců rodičovské veřejnosti do Rady školy ZŠ Město Albrechtice. Na návrh přípravného výboru s kandidaturou vyjádřili souhlas p. Petr Kopinec z Komory, Zbyšek Pecháček z Třemešné a Martin Hajný z Města Albrechtic. Po třídních schůzkách (10.11.04) byl do seznamu kandidátů zapsán p. Tomáš Kropáč. Další návrhy na doplnění seznamu kandidátů budou přijímány v kanceláři administrativní pracovnice ZŠ do 18. listopadu 2004, kdy bude seznam s konečnou platností uzavřen. Tři, kteří získají nejvyšší počet hlasů, jmenuje zřizovatel školy za členy Rady. Podrobné informace k organizaci a průběhu voleb byly předány všem rodičům v písemné formě. (K. Knapp, řed. školy)

Back To Top