Práva volit zákonné zástupce do Školské rady při Základní škole Město Albrechtice, okres Bruntál využilo v průběhu konzultačních třídních schůzek 7. března 2012 90 rodičů. Z protokolu volební komise pod vedením paní učitelky Věry Mertové vyplývá, že byli zvoleni všichni navržení kandidáti. Pan Jiří Mlčoušek z Města Albrechtic (65 hlasů), pan Robert Mičík z Hynčic (66 hlasů) a pan Roman Turek z Třemešné (59 hlasů). Výsledky voleb byly postoupeny zřizovateli k dalšímu řízení.

Back To Top