Hudebně -zábavný pořad Slováka Viktora Guľváše obohatil pěvecké a pohybové
aktivity žáků 1. stupně. Znějící čeština, ale i slovenština, ba i krátké
písňové texty v dalších evropských jazycích připomněly všem dětem
sounáležitost k rodné zemi, našim sousedům i sjednocující se Evropě.

Text p. uč. Táťána Hazuchová, foto p. uč. Erika Kynická

Viktor je kamarád ...

Bezvááááá ...

Všichni společně ...

Back To Top