SRPDŠ při ZŠ a zaměstnanci školy ve spolupráci se členy školské rady pořádají v sobotu 2. února 2013 VII. společenský ples. Slavnostní zahájení v tělocvičně školy je plánováno na 20 hodin. Hraje BT NOVA. Veškerý zisk z akce bude příjmem do pokladny rodičovského sdružení stejně, jak tomu bylo po plese minulém. Slosovatelné vstupenky v ceně 200 Kč je možné zakoupit od 23. ledna 2013 v kanceláři školy u paní Jany Muroňové (telefon 777 719 363, 554 652 241, jana.muronova@zsma.cz). Na stejném místě lze objednat velké obložené talíře (cena 300 Kč) nejpozději do 29. ledna.

Back To Top