SRPDŠ při ZŠ a zaměstnanci školy ve spolupráci se členy školské rady pořádají v sobotu 4. února 2012 VI. společenský ples. Slavnostní zahájení v tělocvičně školy je plánováno na 20 hodin. Hraje BT NOVA. Veškerý zisk z akce bude příjmem do pokladny rodičovského sdružení stejně, jak tomu bylo po plese minulém. Velké obložené talíře (cena 300 Kč) lze objednat od 23. ledna do 1. února v kanceláři školy u paní Jany Muroňové (telefon 777 719 363, 554 652 241, jana.muronova@zsma.cz).

Back To Top