• Vladimíra Dudková
  • Soutěže
  • 311× přečteno

Zlatý list je název krajského kola přírodovědně – ekologické soutěže, ve které žáci musí prokázat znalosti z těchto oborů. Soutěž vždy probíhala na ZŠ Břidličná, která ji organizuje. V letošním roce, kdy se žáci nesměli setkávat v rámci jedné školy natož jiné, proběhl Zlatý list korespondenční formou. Ze třídy 2. B byli vybráni tři kluci a tři děvčata, aby naši školu v nejmladší kategorii reprezentovali. Netušili, že místo výletu do Břidličné, dostanou v době domácí výuky, kdy se ostatní děti trápily se spoustou zadání od paní učitelky, další práci navíc.

Témata byly voda, bezobratlí, obojživelníci, CHKO, ptáci, rostliny. Soutěžící si je rozdělili a doma pak k nim vyhledávali informace, zapisovali je, pozorovali přírodniny, kreslili, modelovali, měřili, lepili, skládali a fotografovali …. vše současně s plněním domácích úloh. Jakmile měli vše hotovo, práce mi s pomocí rodičů zaslali a já jsem vše spojila do jedné prezentace, kterou jsem odeslala do soutěže.

Jejich píle, nasazení a chuť se vyplatila, protože se umístili na krásném 2. místě. Tito druháci budou ještě pokračovat v poznávání a objevování tajů přírody na letním táboře, který jim byl jako vítězům nabídnut za symbolický poplatek.

Foto rodiče dětí 2. B, video a text Vladimíra Dudková

Back To Top