A je tu opět zápis do prvních tříd. Také děti ze školní družiny se snaží – stejně jako v minulosti – přispět svou „troškou do mlýna“ k dobré náladě i k vytvoření příjemného prostředí. Letos připravily pro malé kamarády dárečky v podobě „Večerníčků a Manek“. Věříme, že pohádkové postavičky vyrobené z papíru udělají nastávajícím školákům radost.

Foto Karel Knapp, text Marie Kulichová, ved. vychovatelka.

Děti z družiny jsou šikovné ...

Back To Top