Nejrůznější strašidla a duchové se sešli v úterý 30. října 2007 na lampiónovém průvodu před školou. Pravidla strašení přečetla paní učitelka Gavendová a hurá do pochodu.

My se nebojíme ...

Šli jsme kolem tělocvičny, poté přes most a rovnou kolem panelových domů. Strašili jsme tak dobře, že většina obyvatel vyhlížela z oken, aby zjistila, co se děje. Poté jsme pokračovali kolem pošty přes most, div se nepropadl, a odtud rovnou ke škole.

Večer zábavy však ještě nekončil. Paní učitelky z prvního stupně mezi tím připravily zábavná stanoviště. Například slalom se svíčkami, prolézání tunelem nebo házení šiškami na cíl – zasloužené výkony byly samozřejmě odměněny malou sladkostí.

Všechna malá strašidla byla spokojená a už se těší na příští slet.

Foto Jirka Formánek – 6. B, E. Kynická, T. Kurečková, L. Hlaváček, text J. Formánek 6. B

Back To Top