Poslední vyučovací hodiny v kalendářním roce 2009 patřily ve všech třídách společným posezením, vycházkám a hrám. Většina učitelů a žáků si ráda našla čas na vyprávění o blížícím se Štědrém dnu i vánočních zvycích.

O lidské vzájemnosti. Vzpomínaly se příběhy veselé i smutnější. Rozdávaly se dárky. Kdo chtěl, mohl si odnést kousek sváteční nálady i domů.

 

Krásné Vánoce všem. Hodně zdraví a štěstí do roku 2010.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top