Většinu rodičů při návštěvě školy zajímá především prospěch jejich dětí v českém a cizím jazyce, matematice. Rádi by věděli, jak děti zvládají učivo vlastivědy, přírodopisu.
Málokdy se ptají, jestli jsou jejich děti obratné v tělocviku, zpívají-li v hodinách hudební výchovy s nasazením a udrží-li alespoň občas tón. Jak pracují žáci v hodinách výtvarné výchovy a  pracovních činností se měli možnost rodiče seznámit na chodbách naší školy.

4. B - papírořez

Takže své čekání na individuální pohovor s třídními učitelkami mohli využít k prohlídce prací žáků 1. až 5. tříd. Žáci se svými učitelkami a vychovatelkami pro ně připravili výstavu. A protože se už všichni těší na jaro, tak tématika byla jasná. V každé třídě se pilně pracovalo. Stříhalo, lepilo, malovalo, vystřihovalo. Ve škole se výzdoba měnila každým dnem. A všichni s překvapením zjišťovali, že se škola rozzářila. Přibývali zajíci, slepice, hnízda s právě vylíhnutými ptáčaty, motýli, zvířata a jejich mláďata. Využívaly se tradiční i netradiční materiály a techniky se střídaly tak, aby práce děti bavila a odpovídala jejich věku.

1. B - divadelní masky

Děti pracovaly s papírem, kartonem, se dřevem, používaly seno, piliny, plastové vršky, dokonce využily i staré cvičné obvazy. Každý z rodičů tak mohl vidět, jak se jeho dítěti daří právě v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Všichni si přáli, aby naše škola byla krásně vyzdobená a to nejen v době třídních schůzek.

Foto Karel Knapp, text a popisky k fotografiím Jitka Hlaváčková

Back To Top