Pokrývači, topenáři, instalatéři, sádrokartonáři, vzduchotechnici, zedníci, elektrikáři či pracovníci zajišťující instalaci datových rozvodů i Wi-Fi, dodavatelé školního nábytku, interaktivních tabulí, dataprojektorů, obkladači a řada dalších profesí se vystřídá v průběhu školních prázdnin při dokončování půdní vestavby na historické budově školy. Každý den je vidět pokrok. Nové učebny dostávají proti výchozí situaci z listopadu 2008 skutečné rozměry.

Zcela nový pohled ...

Pokračují práce na realizaci projektu pod názvem „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice doporučeného k financování z 1. kola výzvy pro oblast podpory 4.1. Rozvoje venkova (školství a volnočasové aktivity) Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.


Určitě se máme na co těšít ...

Pokud se nestane nic zásadního, co by narušilo harmonogram prací, pak se mohou žáci, jejich rodiče i další veřejnost těšit na nové školní prostory vybavené moderní vyučovací technikou – jazykovou učebnu s dataprojektorem a související audiotechnikou, víceúčelové informační a komunikační centrum s využitím dvou propojených učeben s variabilním uspořádáním stolů a lavic včetně interaktivní tabule a další audiovizuální techniky. Děti z I. stupně rovněž na učebnu s interaktivní tabulí. S modernizací podmínek pro výuku souvisí i dodávka 30 notebooků pro žáky. Po jednom přenosném počítači se dostane pro každého učitele.

Výhled z půdní vestavby směrem na sever ...

Vybavení školy moderními informačními a komunikačními technologiemi není samoúčelné. Již v dnešní době umí většina žáků využívat výpočetní a další digitální techniky při každodenní školní práci. Při vyhledávání informací a jejich zpracovávání, při vzájemné komunikaci, mediální výchově, činnosti novinářského kroužku, výuce kvalifikovaného psaní na klávesnici PC a řadě dalších činností.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top