skip to Main Content

Každoročně se před Vánoci setkáváme my učitelé společně s rodiči a dětmi, abychom se více užili, poznali a strávili pohodové chvíle při tvořivé práci. Letos byl hlavním motivem svícen. Svíce má prý svůj hluboký křesťanský smysl.  Je univerzální a duchaplná, stejně jako květina. Svíce patří doprostřed mezi nás, nejspíše na stůl, kde bude měkce zářit jako symbol života.

Bylo na každém, jakou svíci si zvolil a podle ní pak dekoroval celý svícen. Atmosféru Vánoc pomáhaly navodit koledy, které zněly učebnami. Nechybělo ani pohoštění v podobě kávy a moučníku, které pro hosty upekly paní učitelky. K naší velké radosti mnozí rodičové využili tyto vzácné chvíle, aby se svými dětmi strávili více času v prostředí školy, kam je již dospělým vstup omezen.

Některé rodinky od vyrábění odcházely přímo na nádvoří školy, kde se ještě pokračovalo akcí: Česko zpívá koledy.  Po odzpívání povinných koled zpěváci ještě zůstali a zazpívali  si ještě další písně s vánoční tématikou.

Foto Regína Hajná, text Vladimíra Dudková

Back To Top