Krásný putovní pohár TJ má svého druhého majitele – jeho loňský první držitel Vít Drahotušský jej předal letošní vítězce Nikole Frančákové.

Turnaj uspořádal nestárnoucí trenér mládeže pan Jan Chovaniok. Ve středu 21. prosince se jej zúčastnilo devět chlapců a dívek, hrálo se systémem každý s každým.

Role fotografa se ujal pan Karel Knapp, se závěrečným vyhlášením vítězů vypomohla paní Alexandra Frančáková.

Všichni zúčastnění obdrželi diplomy, vánoční balíčky a vychutnali si tradiční pizzu. Sportu zdar a děkujeme!

Závěrečné pořadí:

  1. Nikola Frančáková
  2. Vít Drahotušský
  3. Michal Kvasnica
  4. Františka Hudeczová
  5. Tomáš Grček
  6. Markéta Veselá
  7. Ester Bartoňová
  8. Pavla Hudeczová
  9. Janis Raptis
Foto Karel Knapp, text Milan Pokorný
Back To Top