Již na začátku prosince se žáci z 3. B dohodli na tom, že letošní „Vánoční slavnost“ bude zcela v jejich režii. Společně si originálně nazdobili stromeček, nakoupili nebo vyrobili dárek pro kamaráda. Ve trojicích se domlouvali na tom, jak bude prostřen jejich stůl, jaké dobroty si přinesou.

Nejvíce se zapotili nad přípravou zábavy pro ostatní spolužáky. Nacvičovali koledy a vánoční písně s vlastním hudebním doprovodem. Nezapomněli na ukázky vánočních zvyků a pověr. Samozřejmě, že v zásobě měli také soutěživé hry, na které jim v tento slavný den už bohužel nezbylo příliš času.

Nečekaně se totiž prodloužila doba, kdy se věnovali vánočním zvykům.

Mezi ně zařadili například krájení jablíček, hrníčková kouzla, pouštění ořechových lodiček po vodě, hledání mince pod talíři, děvčata házela střevícem.

Netradiční bylo vkládání kousků chleba s medem do úst. Tento zvyk dříve o Štědrém večeru prováděl hospodář, a to proto, aby děti byly po celý rok „sladké jako med“, tedy hodné. Doufejme, že to bude fungovat také u dnešních dětí.

Foto Regína Hajná, Alena Václavíková, text Alena Václavíková

Back To Top