V neděli 18. prosince 2011 zemřel ve věku 75 let pan Václav Havel. Náš bývalý prezident, ale také spisovatel a autor divadelních her. K uctění jeho památky visí státní vlajky na veřejných budovách jen na půl žerdi. Dnes začíná třídenní státní smutek. Lidé vzpomínají a loučí se s ním. Proč se o něm tolik mluví, proč byl uznávanou osobností i ve světě? Byl především bojovníkem za lidská práva. Václav Havel navždy zůstane symbolem tzv. Sametové revoluce z roku 1989, mostem po kterém jsme přešli z komunismu do svobodné demokratické země.

Zůstane symbolem odvahy a statečnosti. Jeho heslo „pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ stmelilo tehdy tisíce lidí a dalo jim naději na lepší budoucnost. Václav Havel byl už v prosinci 1989 zvolen naším prezidentem a byl jím až do roku 2003. Po rozdělení společného státu Čechů a Slováků se stal prvním prezidentem České republiky. Stále zůstával velmi přátelský, skromný, nad nikoho se nepovyšoval. V politice, stejně jako v životě zastával především slušnost. Rádi vzpomínáme na jeho návštěvu v Městě Albrechticích. Zavítal k nám jako prezident 28. září 1995. Mnozí máme jeho podpis v památníku.

Fotografie z návštěvy Václava Havla v Městě Albrechticích (Milan Pokorný)

Po odchodu z vysoké politiky se věnoval dodržování lidských práv ve světě a literární činnosti. Jako spoluzakladatel Nadace Václava a Dagmar Havlových Vize’97 podporoval řadu humanitárních, zdravotních a vzdělávacích projektů. Za své literární a dramatické dílo byl Václav Havel oceněn mnoha prestižními cenami. Za své smýšlení a celoživotní úsilí o dodržování lidských práv byl několikrát nominován na Nobelovu cenu míru. Odkaz Václava Havla bychom mohli shrnout do několika slov: být slušný, mít rád, respektovat jeden druhého, umět si naslouchat. V dnešním uspěchaném světě plném násilí a hádek pro nás zůstane vzorem a inspirací.

Čest jeho památce

Back To Top