Naši páťáci (Jakub Herman, Ludvík Remešek a Jiří Vyslucha) společně se studenty 2. ročníku SPŠ Krnov (Jáchymem Hammerem, Danielem Koníkem a Lukášem Dvořákem) a s kapitánem týmu Jakubem Skopalem z firmy ELFE reprezentovali Moravskoslezský kraj v celorepublikovém finále soutěže Talenty pro firmy „T-Profi“. Cílem této soutěže je zvýšit zájem o studium technických oborů a také rozvíjet kreativní myšlení žáků, jejich spolupráci a komunikaci.

Finále se zúčastnilo 14 týmů ze všech krajů ČR. Úkolem bylo sestrojit plošinu, regulátor a dopravníkový pás ze stavebnice Merkur v časovém limitu, který neúprosně běžel.

Kluci měli plné ruce práce. Třídili šroubky, matičky a různé díly potřebné k sestavení modelů podle zadání. Přemýšleli, konstruovali, plnili také vědomostní kvízy a asi za dvě a půl hodiny byly modely hotové.

Pak už jen všichni netrpělivě čekali na posouzení odborné poroty a vyhlášení výsledků. Náš tým obsadil krásné 6. místo. Gratulujeme.

Během pobytu bylo o soutěžící dobře postaráno v hotelu Aquapalace. Dostatek občerstvení, přátelská atmosféra a různé aktivity pro děti nám pobyt v Praze velmi zpříjemnily.

Odpolední čas v den před soutěží jsme si zpestřili návštěvou Národního muzea a procházkou po Praze. Kluci byli moc spokojení.

Velké díky za zprostředkování ubytování a sponzorství patří panu Tomáši Tuhému a firmě ELFE.

Foto a text Erika Kynická 

Back To Top