Hodnocení 1. pololetí školního roku 2001/2002

Vysvědčení je rozdáno

Vysvědčení, které jste si odnesli 31. ledna 2002 ze školy vypovídá o výsledcích naší společné práce
za první pololetí školního roku 2001/2002. Jistě jsou spokojeny děti z prvních tříd, které dostaly své
první vysvědčení.

Školu navštěvovalo celkem 365 dětí v 18 třídách. Z toho 213 žáků je na prvním stupni, tj. v první až páté
třídě a  152 žáků na druhém stupni, tj. v šestém až devátém ročníku.

Hodnocení prospěchu:

 • průměrný prospěch na škole je 1,55
 • na prvním stupni prospělo všech 213 žáků
 • na druhém stupni získalo vyznamenání 61 žáků, tj. 30%
 • celkově na druhém stupni prospělo 147 žáků,neprospělo 5 žáků ( všichni z 8. ročníku)

Chystají se soutěže

hodnocení chování:

 • napomenutí třídního učitele za menší prohřešky v chování během prvního pololetí (tj. v prvním nebo druhém
  čtvrtletí) 64 žáků
 • důtku třídního učitele 31 žák
 • za větší porušování školního řádu byl udělena důtka ředitele školy 11 žákům
 • za vážnější porušování školního řádu byl druhým stupněm z chování klasifikován 1 žák
 • třetí stupeň z chování nebyl udělen

Příjemněji se sděluje skutečnost, že za vzorné plnění školních povinností, úspěšnou reprezentaci školy
na soutěžích či za plnění povinností v žákovské samosprávě bylo uděleno 30 pochval třídního učitele
a 11 pochval ředitele školy.

Začínáme tančit

Pochvalu ředitele školy získali:

 • Veronika Vacková ze 4. A
 • Adam Růžička, Tereza Olchawská, Eliška Macková a Adéla Hazuchová z 5. A třídy
 • Ivo Skopal a Pavlína Labantová ze 6. B třídy
 • Martin Hlaváček ze 7. A
 • Jan Košulič a Petra Mužíková z 8. A
 • Milan Čech z 9. A
 • Aneta Kantorová z 9. B

Poděkování

Zdenka Závodná, hlavní pořadatel zábavného dopoledne

Back To Top