Zdařilá adaptace Jiráskových Starých pověstí českých zaujala naše žáky čtvrtých až sedmých tříd. Efektní scéna, humorně zpracovaná a moderně pojatá hudební komedie Slezského divadla v Opavě je vtáhla do naší historie prostřednictvím praotce Čecha, Kroka a jeho dcer, kněžny Libuše, Přemysla i dalších postav.

 

Žáci 4. B před divadlem v Opavě

Činohra také poukázala na nešvary české povahy, které můžeme najít již ve starověku. A tak se střípky z naší dávné minulosti promísily s výukou čtvrtečního školního dopoledne.

Foto a text Taťána Hazuchová

Back To Top