divadelním studiu SVČ Korunka v Ostravě, převzala 2. dubna Karin Rajnochová Poděkování za účast a vystoupení v sólové recitaci na krajské přehlídce „Dětská scéna 2009“. Byla to pro ni cenná zkušenost a teď ví, že svůj talent může dále na střední škole rozvíjet. (Marie Klimešová)

Back To Top