Během devíti týdnů se žáci šestých a sedmých ročníků seznámili se základy podnikání v kurzu Abeceda podnikání. Byl rozdělen do čtyř tématických celků – kolo podnikání, management, výroba a marketing.

Dobrých informací není nikdy dost ...

Kurz byl převážně zaměřen prakticky, žáci si sami zkoušeli založit firmu, sestavovali podnikatelský plán, museli činit manažerská rozhodnutí, přijímali zaměstnance. Vyzkoušeli si jaký je rozdíl mezi kusovou a hromadnou výrobu a zhodnotili klady a zápory každé z nich.

Rozdáváme ...
Na závěr si navrhovali pro své firmy reklamy a reklamní šoty. Celý kurz byl hodnocen žáky i učiteli jen výborně. Těšíme se na další pokračování ve vyšších ročnících.

Foto Milan Pokorný, text Radka Žlebčíková, Taťána Kurečková

Back To Top