Od poloviny srpna patříme ke školám, kterým se podařilo získat finanční prostředky na nákup interaktivní tabule ACTIVboard. Nainstalovali nám ji pracovníci z olomouckého SHARP centra.

Poznáváme

V polovině září následoval seminář učitelů vedený panem Bijou z téže firmy. Všichni jsme se vžili do role žáků a posadili se do lavic. Seznámili se s ovládáním software a jeho výukovými možnostmi. Vyzkoušeli si prakticky základy ovládání elektronického pera, viděli nastavení pracovního prostředí i přednastavení základních funkcí.

Každý začátek je těžký ...

Mezi první nadšené uživatele zatím patří především žáci, které učí matematiku pan Milan Pokorný. Ani další učitelé z I. i II. stupně určitě nezahálí a učí se zařízením pracovat. Práce s tabulí není nijak složitá a určitě ji všichni brzy zvládneme.

Další dvě interaktivní tabule získáme po dokončení projektu „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice“ z prostředků ROP Moravskoslezsko na konci školního roku 2008/2009.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top