Generální oprava střechy tělocvičny byla zahájena s téměř měsíčním zpožděním, na konci srpna 2010. Dodavatelem díla nebyl dodržen ani posunutý termín ukončení oprav, konec měsíce září. Na jeho obranu lze uvést, že průběhu prací nepřálo počasí. Téměř čtrnáct dnů vytrvale pršelo a vál silný vítr. 

Oprava střechy nad sociálním zařízením, šatnami a chodbami …

Opětovné používání sportovního areálu školou bylo umožněno až předávacím protokolem z posledního kontrolního dne 11. října, který za investora podepsal pan starosta Luděk Volek s tím, že v nejbližších dnech ještě budou odstraněny zjištěné nedostatky.

Maluje se v gymnastickém sále …

Pan školník Miroslav Frančák opravil zatečením poškozené stropní podhledy v gymnastickém sále, na chodbách i v šatnách.  Pan Hrubý opravil poškozené malby stěn. Od pondělí 18. října je tělocvična opět k dispozici pro výuku tělesné výchovy i zájemcům o zdravý pohyb z řad členů sportovních organizací i veřejnosti.

Nad gymnastickým sálem …

Krátkodobý i dlouhodobý pronájem pro školní rok 2010/2011 lze v pracovní dobu dohodnout s paní Janou Muroňovou  (jana.muronova@zsma.cz, 554 652 241, 777 719 363).

Foto a text Karel Knapp

Back To Top