Pokud zvažujete přihlášení či přestup svého dítěte k docházce na ZŠ Město Albrechtice, Opavická 1 od školního roku 2015/2016, nabízíme vám nezávaznou prohlídku školy kdykoliv od 20. srpna 2015 (po vzájemné dohodě termínu na telefonním čísle 777 719 340). Přehled volných kapacit, seznamy žáků a učitelů pro školní rok 2015/2016 zde. Pro případ, že se rozhodnete naší nabídky využít, můžete si v předstihu vyplnit (připravit požadované údaje) podle požadavků uvedených v dokumentech, které jsou k dispozici zde. K jednání s sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. 

Back To Top