Již léta se kvalifikovaný pedagogický sbor snaží, aby se naše škola těšila stálému zájmu rodičů i žáků. V letošním roce školu navštěvuje celkem 352 dětí. Po prázdninách očekáváme, že se počet zvýší na 367. Toto zjištění je pro nás velmi povzbudivé, protože počet dětí školou povinných v našem regionu stále klesá. Období, kdy škol přibývalo jako hub po dešti, již minulo. Rodiče však stále mohou vybírat a zvolit pro svého potomka to nejlepší.

Další virtuální prohlídky (ŠJ, půdní vestavba, tělocvična, ŠD) ZDE.

Výuce slouží 16 kmenových, 17 odborných a poloodborných učeben. Třídy jsou vybaveny dle moderních výukových trendů. Nechybí ani kvalitní počítačové zázemí a rozsáhlý sportovní areál. Respektujeme osobnost žáka. Usilujeme o vytváření partnerských vztahů a přátelské atmosféry. Na druhou stranu vyžadujeme aktivní přístup ke školní práci i dodržování zásad slušného chování.

Jak známo, práce s informačními a komunikačními technologiemi patří k profilujícím činnostem školy. Nepoužíváme je ke zpestření výuky, ale jako běžnou součást vyučovacích hodin a dalších doplňkových aktivit. Jako zdroj informací i prostředek komunikace mezi školou a rodiči. Všichni si již zvykli na elektronickou žákovskou knížku, objednávkový systém školní jídelny i zveřejňování týdenních výukových plánů pro děti z I. stupně.

Žáci už dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků v mezinárodních soutěžích psaní na počítači. Na mistrovství České republiky ZAV nás skvěle reprezentovala Petra Kociánová, Mirka Musilová, Marie Holubová a Nikola Pobucká.

Na školním webu můžete sledovat aktivity mediálního kroužku, foto a videokroužku. Abychom předvedli, co umíme, účastnili jsme se i mediálních soutěží. Ve FotoAkademii zabodoval Tomáš Zemba z 9. A. Obsadil stříbrnou příčku v kategorii Zimní okouzlení. Jeho fotografie Stopy ve sněhu zaujala i Sáru Saudkovou, známou českou fotografku. Již druhým rokem se děti pod vedením paní učitelky Kateřiny Lozertové učí základům fotografických dovedností.

V následujících týdnech by se propagační aktivita školy měla rozšířit o další činnost. Prostřednictvím aplikace TRIOBO chceme poskytovat informace rodičům a žákům přímo do jejich tabletů a chytrých telefonů. Digitální občasník by neměl plnit pouze funkci alternativního zdroje webu školy. Plátek by měl informovat o tom, co nás ve škole čeká v následujících týdnech a měsících. Již brzy se dočkáme prvního čísla.

Školu chápeme rovněž jako místo setkávání, interakce s občany i místními organizacemi. Tradiční ples školy a SRPDŠ se těší oblibě v širokém okolí. I ten letošní stál za to. Skvělou atmosféru doplnilo vystoupení orientální tanečnice a show imitátora krále rock ´n´ rollu, Elvise Presleyho.

Navzdory rozsáhlé volnočasové činnosti nezapomínáme na primární funkci školy, poskytnutí kvalitního vzdělání. O to se stará dvacet dva kvalifikovaných pedagogů. V příštím školním roce přivítáme novou posilu anglického jazyka. Především výuce angličtiny na prvním stupni se bude věnovat paní učitelka Simona Martínková.

I letos se mohou naši žáci chlubit skvělými výsledky v přijímacích řízeních na střední školy. Všichni deváťáci byli přijati na školu svých snů. Někteří z nich se dokonce v celkovém hodnocení uchazečů umístili v první desítce. Na jejich další cestě životem jim celý pedagogický sbor přeje hodně štěstí. Spokojeni můžeme být rovněž s výsledky celorepublikových srovnávacích testů žáků pátých a devátých tříd.

Přehled o počtech přijatých žáků na SŠ pro šk. rok 2013-2014

název školy počet přijatých podmínky přijetí
Gymnázium Krnov 5 přijímací zkoušky
SPgŠ a SZŠ Krnov 3 přijímací a talentové zkoušky
SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov 4 přijímací zkoušky
SŠ automobilní, mechanizace
a podnikání Krnov
7 přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ
SPŠ Krnov 8 přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ
Střední školy Zemědělství a služeb
Město Albrechtice
8 prospěch na ZŠ
SOŠ Bruntál 1 prospěch na ZŠ
Soukormá střední škola Prima
Horní Benešov
1 prospěch na ZŠ
Obchodní akademie Opava 1 přijímací zkoušky
Střední průmyslová škola stavební Opava 2 přijímací zkoušky
Střední zdravotní škola Opava 1 přijímací zkoušky
SPŠ chemická akademika Heyrovského
a Gymnázium Ostrava
1 přijímací zkoušky
Střední škola teleinfomatiky Ostrava 1 přijímací zkoušky
Střední škola polygrafická Olomouc 1 prospěch na ZŠ
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
zdravotnictká Emanuela Pottinga Olomouc,
Střední škola logistiky a chemie Olomouc
1 přijímací a talentové zkoušky
Střední škola lesnická Hranice 1 prospěch na ZŠ
Vyšší odborná zdravotnická škola
a Střední zdravotní škola Praha
1 přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ

Po čtyřiceti letech soustavné práce odchází do důchodu paní učitelka Hana Macková. Naším přáním je, aby si užila ještě mnoho spokojených let v rodinném kruhu svých nejbližších. Přírodovědné předměty bude od příštího roku vyučovat Miroslava Tupá.

Blíží se prázdniny, čas dovolených a odpočinku. Ten si zaslouží nejen žáci, ale i pracovníci školy. Vždyť právě jejich soustavná činnost napomáhá utváření pozitivního obrázku naší školy. Ať je i ten příští školní rok alespoň tak úspěšný jako ten letošní.

Foto-video Karel Knapp, text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top