Začátkem března uspořádalo SVČ Méďa Krnov Celostátní přehlídku dětských recitátorů. Okresního kola se zúčastnilo 11 žáků naší školy. Na úvod byli přivítáni a rozděleni podle věku a tříd do kategorií. O třech nejlepších rozhodovala tříčlenná odborná porota.

Nejmladší recitátoři…

Následovala krátká rozcvička a mluvní cvičení, aby soutěžící dobře artikulovali. Poté vše vypuklo. Nervozita z dětí rychle opadla. Každý podal skvělý výkon. A jak vše dopadlo?

Anička, Markéta, Samantha…

Děvčata Samantha Anna Kaňa z 2. B a Anička Veselá ze 7. B vybojovaly 1. místo s postupem do krajského kola. Markéta Veselá ze 4. A a Sabina Vidermanová z 9. B získaly 3. místo.

Poděkování si určitě zaslouží i František Veselý, Marie Vojkůvková, Vanesa Kočířová, Aneta Poláchová, Simona Fizková, Eliška Hajná a Nikola Šimečková. Všichni podali kvalitní výkon. Na závěr si soutěžící zaskočili do cukrárny, aby oslavili vítězství.

Foto Regína Hajná, Martin Hajný, text Martin Hajný

Back To Top