• Členové ŠR berou na vědomí: termín příštího jednání ŠR – konec září 2006

Petr Kopinec, předseda ŠR

Back To Top