• Členové ŠR schvalují Výroční zprávu školy za školní rok 2004/05
  • Členové ŠR berou na vědomí informace o přípravě školního vzdělávacího programu

Petr Kopinec, předseda ŠR

Back To Top