• Členové ŠR schvalují Školní řád Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál
  • Členové ŠR berou na vědomí termín příštího jednání ŠR – 13.10.2005

Martin Hajný, člen ŠR, Petr Kopinec, předseda ŠR

Back To Top