• Členové ŠR zvolili předsedou pana Petra Kopince
  • Členové ŠR schvalují jednací řád ŠR
  • Členové ŠR berou na vědomí termín příštího jednání ŠR – 25.8.2005

Petr Kopinec, předseda ŠR

Back To Top