Proč je dobré umět psát na počítači všemi deseti prsty? Denně e-mailujeme, chatujeme, „bavíme se na sociálních sítích“. Do školy si připravujeme referáty nebo aktuality. Psaní také využíváme v nejrůznějších zaměstnáních. Ušetříme spoustu času. Nedíváme se na prsty a klávesnici, ale očima sledujeme pouze obrazovku. Tak se lépe soustředíme na své myšlenky, které právě píšeme. Na naší škole využíváme už 13 let programovanou výuku ZAV – internetovou školu pana Zaviačiče. Přesto, že máme i mistry světa, vážíme si všech žáků, kteří mají snahu a docílí 1. fáze – 750 cvičení – což znamená, že v praxi ovládají téměř celou klávesnici, včetně diakritických znamének.

Šikovní žáci pokračují ve 2. fázi, zdokonalují se, učí se psát číslice a méně častá diakritická znaménka. Když napíšou 1 200 lekcí, zvládli celou klávesnici. Navíc mají možnost si procvičovat českou gramatiku, ale také psát v cizích jazycích, nebo dál pokračovat ve cvičeních, kde si trénují svou rychlost a přesnost psaní. Handicapované děti využívají program, kde mají prodloužený čas na zvládnutí cvičení. Hodnotíme postupy ve výuce, ale také individuálně posuzujeme snahu a píli každého žáka, jeho zájem. Není důležitá rychlost, ale přesnost psaní, hlavně nepodvádět sám sebe a nedívat se na ruce. Součástí učebních plánů informatiky je nácvik kvalifikované práce s PC.

Paní učitelko …

Kromě vyučování mají možnost psát: mladší žáci v kroužcích družiny u paní vychovatelek Václavíkové a Kulichové každou středu a čtvrtek a starší žáci mohou psát denně od 7 hodin ráno v učebně výpočetní techniky číslo 1. Někteří také navštěvují nepovinný předmět Základy administrativy u paní učitelky Kurečkové. Systém funguje on-line, takže můžeme pravidelně sledovat, jak se dětem daří a jak postupují ve výuce – den a hodinu přístupu, počet zvládnutých lekcí, nečastější chyby. V případě potíží se mohou žáci kdykoliv obrátit na paní učitelku Kurečkovou.

Své výhody má i domácí výuka – píšeme, kdy chceme a program může využít i celá rodina. Stačí mít připojení k internetu a ze stránek www.zav.cz si stáhnete do svého počítače program v „Žákovském patru“ – ZAV 1. třída – 87 cvičení zdarma – ZAV IV. generace. Přístupové údaje pro domácí výuku jsou pro žáky úplně stejné jako ve škole. Lekce, které žák napíše doma se automaticky promítnou i ve škole a naopak. Ve škole žáci zaplatí za výuku na jeden školní rok 150 Kč a mohou psát neomezený počet lekcí jak ve vyučování, tak v kroužcích. Pokud píšete také z domu, zaplatíte za sadu 600 cvičení 300 Kč, za 1200 cvičení 480 Kč.

Tato výuka je časově neomezená. Lekci 1800 až 2400 poskytuje škola ZAV zdarma, stejně jako prvních 100 cvičení. Další členové rodiny, například sourozenci, nebo rodiče a prarodiče platí poloviční cenu. Přístupové údaje – jména a hesla získají u paní učitelky Kurečkové. Hlasové ovládání počítače je zatím hudbou budoucnosti. Proto je zřejmé, že zvládnutí psaní všemi deseti je dovednost, která se bude ještě dlouhou dobu hodit. Vede ke zlepšení koncentrace, trpělivosti, k umění překonávat překážky a pomáhá také žákům, kteří mají potíže s motorikou. Přejeme hodně úspěchů.

Foto-video Karel Knapp, text Taťána Kurečková

Back To Top