Platby hrazené inkasem budou strženy mezi 18. – 25. srpnem 2009. Kdo chce ukončit odběr stravy ze školní jídelny, musí tak učinit nejpozději do 15. srpna 2009.

K úhradě platby za obědy na měsíc září lze provést úhradou přes banku na účet školy (složenky nebudou na uvedené období vydávány): 154 792 450/ 0300. Uveďte variabilní symbol dítěte, který se nemění a je uvedený na každé složence, kterou jste stravné dítěti hradili v minulosti. Celkovou částku zjistíte vynásobením ceny obědu a počtu dní odběru stravy v září.

Darja Stýskalová, vedoucí školní jídelny

 

Back To Top