Dokázali byste najít na mapě Lipno, Lysou horu, Velkou Deštnou, nebo Lužnici? My už ano. Úspěšně jsme ukončili miniprojekt „Českou republikou s vlastní mapou“.

Nejdříve jsme si z internetu a encyklopedií vyhledali pohoří a vodstvo ČR. Ty jsme poté zaznamenali do vlastnoručně vyrobených map. Nebylo lehké vše správně umístit. Pro snadnější orientaci jsme si pomohli zakreslením velkých měst ČR do mapy.

Výsledné práce jsme si olištovali v dílnách a pověsili u vchodu v prostorách šaten. Přijďte se podívat, jak se nám mapy povedly.

Foto Eva Rusinská, text žáci 4. A

Back To Top