Rodičům dětí z 1. stupně nabízíme možnost sledovat týdenní plány. Jejich obsah paní učitelky pravidelně aktualizují. Najdete v nich nejen přehled učiva v daném týdnu, ale i důležité informace o dění ve škole a odkazy na probíranou látku, kterou si mohou děti z domova procvičovat.

Back To Top