Výtvarná dílna pana Jaroslava Hrubého ve spolupráci se ZŠ Město Albrechtice a za účasti Szkoly Podstawowej z polské Lubrze připravují na sobotu 13. prosince 2003 výstavu výtvarných prací dětí pod názvem „Tvoří celá škola“. Součástí akce je Jarmark výrobků Spolku lidových tvůrců z Města Albrechtic. Těšíme se na vaši návštěvu v době od 9.00 do 15.00.

Back To Top