Děti z Města Albrechtic i z okolí navštěvující Výtvarnou dílnu p. Jaroslava Hrubého a děti z naší školy pod vedením třídních učitelek na I. stupni a vyučující výtvarné výchovy na II. stupni připravují na 10. prosince 2004 společnou výstavu linorytů, keramiky i trojrozměrných prací z papíru. Vernisáž bude zahájena ve velkém sále tělocvičny v 17.00.

Back To Top