Policistky z ÚO Bruntál v průběhu týdne od 12. 9. do 16. 9. 2011 seznámí žáky 4. tříd několika ZŠ z lokalit Albrechticka, Osoblažska a z Jindřichova o problematice závislostí a nelegálních drog a to velmi netradičním a pro děti zajímavým způsobem.

http://http://www.youtube.com/watch?v=udO56hIMDCY

Jedná se o projekt pod názvem „Tvoje správná volba“, kterého realizátorem je Odbor komunikace a prevence Prezidia policejního sboru Slovenské republiky za finančního přispění Evropské komise. Na projektu participovala Krajská ředitelství policie Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Projekt byl již realizován na základních školách ve čtyřiceti městech SR a ve více jak dvaceti městech ČR. Hlavním cílem samotného projektu je snaha o eliminaci trestné činnosti pod vlivem návykových látek a informování o škodlivosti jejich užívání se zaměřením a ohledem na věkovou skupinu posluchačů. Projekt je určený pro děti ve věku 9 a 10let.

Velkým překvapením pro děti je celé pojetí besedy. Převážně pak jakým způsobem jsou seznámeni se závažnou problematikou návykových látek- alkoholem, cigaretami a marihuanou. Jedná se o interaktivní formu, kdy se žáci sami aktivně zapojují a s policistkami probírají jednotlivé problematiky na velkých hracích panelech rozdělených do několika částí – stanovišť: alkohol, nelegální drogy a cigarety.

Velmi vhodným řešením při závěrečném shrnutí všech témat je pracovní stůl, na kterém jsou napsány kontrolní otázky pro děti (jedná se o formu tzv. interaktivní tvořivé dílny). Při takto vedené besedě si děti lépe pamatují probíranou problematiku.

Mezi prvními si zajímavý projekt vyzkoušeli žáci 4. A a 4. B ze Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál, kde jsou v objektu školy na jeden týden umístěny interaktivní panely. Ve stejném prostředí mají možnost besedu absolvovat také žáčci z okolních škol.

Foto-video Karel Knapp, text por. Ing. Ivana Křištofová, komisař PČR OÚ Bruntál

 

Back To Top