policejní projekt pod výše uvedeným názvem je určený dětem ve věku od 9 do 10 let. Vše je zaměřeno na problematiku snižování trestné činnosti v oblasti zneužívání návykových látek, tabáku, alkoholu a marihuany. Naši čtvrťáci se do něj zapojí v pondělí 12. září. Od 9 do 10.30 třída 4. A, od 11 do 12.30 třída 4. B. Doprovodná expozice bude instalována v klubovně sportovní haly. K účasti v interaktivní zážitkové formě „tvořivé dílny“ mohou přihlásit své žáky i další školy v našem regionu u por. Ing. Ivany Křištofové z Policie ČR – ÚO Bruntál na tel. čísle 974 731 208, a to nejpozději do úterý 6. září 2011.

Back To Top